Ik zing u dagelijks zevenmaal lof

Sommige (veel) teksten in de Bijbel moet je niet letterlijk lezen, maar meer symbolisch. Zeker als het gaat om getallen waarbij 3, 7 en 40 een rol spelen. Toch? Ik zing u dagelijks zevenmaal lof om uw rechtvaardige voorschriften. Psalm 119: 164 Dat is maar de vraag of een symbolische...

de bijbel open

Lees verder

Week van gebed | 19 - 26 januari

LANDELIJKE GEBEDSWEEK 2020 Nationale “Week van het gebed”. Zie ook de landelijke site www.weekvangebed.nl Een week lang elke avond van 20.00 tot 21.00 uur op een andere plek samenkomen met mede-christenen uit allerlei kerken en gemeenten, om samen te bidden, te danken en te zingen en ons...

Lees verder

Qohelet, der Prediger, de verzamelaar

De tweede zondag van het jaar 2020. We wensen elkaar het allerbeste onder de zegen van onze God. Wellicht dat het ronde jaartal uitnodigt om de balans op te maken van hoe het ervoor staat. Prediker wilde doorgronden wat onder de hemel begon. Hij noemt zichzelf zoon van David en koning in...

de bijbel open

Lees verder

Waarom moest ik uw stem verstaan?

Mozes als de oudtestamentische middelaar is een bekend beeld. Het bekendste voorbeeld is Mozes’ voorbede bij God na het debacle met het gouden kalf. Mozes overtuigt zijn Opdrachtgever om het volk niét te vernietigen ten gunste van hemzelf, maar de Israëlieten te blijven leiden. [De HEER,...

de bijbel open

Lees verder


No Internet Connection