the circle of life

Wat moet je met Prediker in de week tussen Pinksteren en het heilig Avondmaal? Pinksteren is het Wekenfeest, het feest van de uitstorting van de levendmakende en levens vernieuwende Geest. Avondmaal is het teken van de vrolijke ruil, dat Jezus Christus onze zonden op Zich neemt, opdat wij leven. ...

Landelijke 3GK-kerkdienst 31 mei 2020

  ZWOLLE –Leef,sla je vleugels uit.Een nieuwe schepping,een nieuw begin.Leef,sla je vleugels uit.Laat God jou leiden,de wereld in. “Het is Pinksteren, wat doe je daar dan mee? Zing je het refrein van kinderopwekking 314 mee? Dat gaat over een vlinder die vroeger ooit rups is geweest. Zoals...

Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

In 1965 had de Britse band The Byrds een hit met het nummer Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season). De tekst is gebaseerd op de eerste acht verzen van Prediker 3 en op melodie gezet door de communistische folkzanger Pete Seeger. Het is een van de meest bekende teksten uit de Bijbel: ...

3GK-kerkdienst 17 mei en hemelvaart

17 Mei“Snijdt God Zichzelf niet in de vingers met deze coronacrisis?”, vraagt ds. Melle Oosterhuis, emeritus predikant en voorzitter van de synode GKv. “Geen kerkdiensten meer… soms kan God zijn kinderen iets onthouden om ze er weer naar te laten verlangen. Daar lees je voorbeelden van in de Bijb...

No Internet Connection