Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

Je zingt het uit van blijdschapDe Bijbel open

Frits Tromp

De taak van Nehemia is bijna voltooid. Hij maakt de balans op van de herbouw van Jeruzalem, voordat hij weer naar koning Artaxerxes terugkeert voor zijn taak als schenker aan het hof. Nu de stad weer is gerestaureerd, wordt ook de eredienst weer in zijn volledigheid herstelt.

De priesters voldeden trouw hun verplichtingen tegenover hun God en hielden zich ook aan de reinheidsvoorschriften. Dat deden ook de zangers en de poortwachters, overeenkomstig de voorschriften van David en zijn zoon Salomo – in de tijd van David en Asaf, lang geleden, ligt immers de oorsprong van de dienst van de tempelzangers, die de lofzangen aanheffen en God prijzen.

Nehemia 12

Onder aanvoering van Nehemia wordt groot feest gevierd. Niet zonder reden. Het gaat de teruggekeerde Israëlieten niet alleen om de wederopbouw van hun stad Jeruzalem. Nog belangrijker dan dat is dat het God zelf is die 'hun grote vreugde schonk'. God heeft Zijn trouw getoond.

Leven dicht bij de Heer is iets dat blij maakt. Dat hadden David, Salomo en Asaf ook al door, lang geleden. Je zingt het uit van blijdschap, en dat motiveert de terugkeerders om terug te grijpen op die duurzame traditie.

De feestvreugde bij de Jeruzalemmers was tot in de verte te horen. Dat zal voor Nehemia een bijzonder moment zijn geweest. Hij kan de stad met opgeheven hoofd verlaten – in afhankelijkheid van zijn Heer.