Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

God is aan te spreken op Zijn beloften aan onsDe Bijbel open

Frits Tromp

Nehemia is een praktiserende Jood aan het hof van koning Artaxerxes I, als de ballingschap van Israël ten einde loopt. Hij was wijnproever en schenker aan het hof van de koning en zodoende een vertrouweling van de koning.

Deze Joodse man in buitenlandse dienst krijgt van zijn koning verlof om naar zijn vaderstad terug te keren en de zaken te herstellen. Voordat Nehemia naar Jeruzalem vertrekt, gaat hij letterlijk diep door het stof richting God. Zijn verontschuldigingen richting de HEER zijn intens.

Mijn God, denk aan alles wat ik heb gedaan; laten de goede daden die ik heb verricht voor de tempel van mijn God en voor de eredienst, niet worden uitgewist.

Nehemia 13

Het lukt Nehemia om de teruggekeerde ballingen te zuiveren. De tempel wordt weer opgebouwd en de wet van Mozes weer in ere hersteld. De leider laat hier geen twijfel over bestaan, in de Thora geeft God aan dat Zijn volk heilig moet zijn, 'want Ik ben heilig'. Nehemia bouwt niet alleen, hij zuivert ook zijn volk op religieus gebied.

In het laatste hoofdstuk van zijn gelijknamige boek, is het of Nehemia terugkomt op die boetedoening uit hoofdstuk 1. De schuldbelijdenis is één ding, maar het is net of Nehemia aan God vraagt om óók oog te hebben voor de goede dingen. Reken het mij, mijn God, ten goede aan.

God ziet het slechte én het goede. Hij is geen wraakzuchtige heerser, op zoek naar zwakheden om ons daar op te pakken. God is aan te spreken op Zijn beloften aan ons. Nehemia is daar een voorbeeld in.

De chroniqueur van dit Bijbelboek beschrijft niet of en hoe Nehemia is teruggekeerd naar het hof van koning Artaxerxes. Het is een open einde. Dat geeft ruimte, ook voor ons. Ruimte om te kijken hoe God blijft werken, ook in de zomer van 2022.