Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

De Mensenzoon moet hoog verheven wordenSape Braaksma

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.
(Johannes 3,14.15)

Altijd weer een bijzondere lijn dit. Het bekende verhaal van Numeri 21: de Israëlieten die voor de zoveelste keer mopperen dat de HEER hen uit Egypte heeft gehaald en dat ze nu in de woestijn zitten. - Ze trekken zelfs zijn intenties in twijfel: ‘Waarom hebt U ons weggehaald uit Egypte? Om ons in de woestijn te laten sterven?’ Dat gaat wel heel ver: ze doen alsof Hij een gemene, wraakzuchtige God is i.p.v. een liefdevolle, genadige God! - Geen wonder dat de HEER dan giftige slangen stuurt om hen te straffen.

Maar dan bidt Mozes voor het volk. En dan zegt de HEER: ‘Laat een slang maken (van koper) en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven’ (Nu. 21,8).

Vanwege het verband dat Jezus legt tussen die twee teksten begrijp je opeens twee dingen:

  1. Jezus bedoelt hier met ‘hoogverheven’ dus niet zijn verhoging - wat je zou verwachten - maar juist zijn vernedering: dat Hij aan een kruis gehangen zal worden, hoog boven de hoofden van de omstanders. En dat iedereen die zal ‘opkijken’ naar dat kruis gered zal worden: dat iedereen die beseft: ‘Hij hing daar voor mij!’ en die vervolgens zegt: ‘Dank wel Here Jezus!’ en die zijn leven aan Hem wijdt, gered wordt.

2. De staak waar de koperen slang aan bevestigd werd, had misschien wel de vorm van een kruis! - Je kunt je voorstellen dat die koperen slang het gemakkelijkst te bevestigen was gekronkeld om een horizontale staak i.p.v. een verticale. - En dan was die geschiedenis uit Numeri 21 een prachtig plaatje van de redding die komen zou!