Het is licht genoeg voor wie het licht wil zienHet verhaal van de oudtestamentische Job is een van de meest aangrijpende in de Bijbel - en ook van de wereldliteratuur. Zo arm als Job is een staande uitdrukking, die slaat op een rijke man uit het land Us, die alles verliest. Maar dan ook werkelijk alles: zijn rentenierende bestaan, zijn grote gezin, zijn huwelijk en zijn gezondheid. Als je wint, heb je vrienden, maar Job zat eenzaam zijn zweren te krabben.

Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.

Job 19: 26

Uit de geschiedenis van Job is een aantal lessen te trekken. Onder meer dat je voorzichtig moet zijn in het narekenen van God, zoals de vrienden Elifaz, Bildad, Zofar en Elihu doen. Een andere les is dat het niet fout is als je gedane onrecht aan je eigen adres bij God neer legt.

Nog een les is het onvoorstelbare Godsvertrouwen van Job. Op de putbodem van zijn ellende houdt Job vast aan zijn belijdenis. Ik weet: mijn redder leeft en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Het is licht genoeg voor wie het licht wil zien, het is donker genoeg voor wie het donker wil zien. Job houdt vast aan het licht, hoe donker het ook is in zijn leven.

U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf, schrijft de apostel Jakobus over het lijden. Die standvastigheid, dat geloof werd Job als een daad van gerechtigheid gerekend. Het is licht genoeg voor wie het licht wil zien.


Inloggen

     

No Internet Connection