Mercy ships follows the 2000 year old model of bringing hope and healing to the world's forgotten poorWie aan boord stapt bij Mercy Ships kan er niet omheen. Dit bord hangt in de receptie, je ziet het zodra je binnenkomt. Het is dan ook het fundament voor heel de organisatie. Een echo van de woorden aan het begin van dit stukje, waarmee Jezus zichzelf bekendmaakt in Lucas 4. Een echo van Jezus’ aardse leven, waarmee hij hoop en heling heeft gebracht voor zoveel mensen. Een echo van andere woorden van Jezus ook. In Johannes 10:10 zegt onze Heer: ‘ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’

‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Luc 4: 18-19

Bevrijding, genezing, hoop, heling, het volle leven: woorden die gaan over de werkelijkheid waar we nu in leven. Zeker, ook over ons toekomstige leven in de nieuwe wereld, maar ook over het hier en nu. Het zijn woorden die ons wijzen op al die sporen van het koninkrijk van God dat al aan het komen is. Een zieke vrouw in Afrika die geopereerd wordt en daarna weer zonder schaamte door het leven durft te gaan. Een huwelijk dat door een diep dal gegaan is maar toch standhield. Die zwerver die binnenloopt in de kerk en welkom geheten wordt. Overal om ons heen kunnen we Jezus’ woorden werkelijkheid zien worden. In de termen van Mattheus 13: 44: God strooit overvloedig met mosterdzaadjes. Het is een groot geschenk van onze God dat we nu al iets mogen zien van het ontkiemen en uitgroeien van die kleine zaadjes. Het koninkrijk is aan het komen!


Inloggen

     

No Internet Connection