Qohelet, der Prediger, de verzamelaarDe tweede zondag van het jaar 2020. We wensen elkaar het allerbeste onder de zegen van onze God. Wellicht dat het ronde jaartal uitnodigt om de balans op te maken van hoe het ervoor staat.

Prediker wilde doorgronden wat onder de hemel begon. Hij noemt zichzelf zoon van David en koning in Jeruzalem. David had een wijze zoon die hem opvolgde, Salomo - die zou dus verantwoordelijk zijn voor deze wijsheidsliteratuur. Of toch niet? Naar verluidt zou het boek Prediker pas in de derde eeuw vóór Christus zijn geschreven, door iemand die zichzelf in de traditie van Salomo plaatst.

Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte.
Prediker 1: 1, 2

Enfin.

Qohelet is de Hebreeuwse naam van dit boekje; Maarten Luther vertaalde het als der Prediger, waar wij onze Nederlandse titel aan te danken hebben. Qohelet betekent verzamelaar, vergaarder. Het gaat om vergaarde wijsheid, verzamelde kennis over het leven. Maar het is ook informatie voor de verzamelde kudde, waar deze spreker tot spreekt.

In die zin zien we in de aanhef al een doorkijkje naar die andere Zoon van David, die vanaf een berg de volgelingen bijeenbrengt en toespreekt. Om iets mee te geven, aanwijzingen voor het leven van alledag, onder de hoede van de Hemelse Herder.

Qohelet, der Prediger, de verzamelaar. In 2020 maken we met deze man uit het volk de balans op van ons bestaan.


Inloggen

     

No Internet Connection