Ik zing u dagelijks zevenmaal lofSommige (veel) teksten in de Bijbel moet je niet letterlijk lezen, maar meer symbolisch. Zeker als het gaat om getallen waarbij 3, 7 en 40 een rol spelen. Toch?

Ik zing u dagelijks zevenmaal lof om uw rechtvaardige voorschriften. Psalm 119: 164

Dat is maar de vraag of een symbolische aanwijzing geen letterlijke uitvoering dient te hebben. In de kloosters wordt bijvoorbeeld de tekst uit Psalm 119 letterlijk genomen: zeven keer per dag gaan de monniken en nonnen ter kerke, om de lof aan God te zingen.

Sterker nog, een aantal gebeden vindt plaats in de nacht. Juist in het licht van de maan ontdek je iets van de intimiteit met God. Immers, Jezus ging ook met enige regelmaat ’s nachts of in alle vroegte de stilte in om te bidden.

Contact met God is wat een goed voornemen is om elk jaar of met enige regelmaat weer op te pakken. Dat contact zit niet vast in vaste vormen of gebruiken. Toch kunnen ritmes en rituelen helpen om het bidden te faciliteren. Net als dat eten en drinken ook beter is om op vaste tijdstippen te doen, is een monas-tiek bid- en leesrooster een goede manier om met God te leven.

Symbolische aanwijzingen zijn holle frases als het mooi opschriften blijven, maar gaan leven als het wordt geïntegreerd in de lofprijzing aan God.


Inloggen

     

No Internet Connection