MISSION ALIVE

Van 24-30 januari as. zit ik DV een kleine week in Brazilië. En daar kunnen we in de Morgenster van profiteren. Hoe zit dat?

Daar heb ik even een aanloop voor nodig. Het woord ‘discipel’ uit de Bijbel betekent niet alleen dat Jezus hen theoretisch onderwijs gaf. Maar ook dat Hij hen dingen voordeed en hen opdroeg het na te doen. En Hij trok 24 uur per dag met hen op, zodat ze ook zagen hoe Hij zijn eigen onderwijs in praktijk bracht op alle terreinen van het leven.

Zo deed Jezus het. Maar in de kerk doen we vaak alleen maar aan het eerste: theoretisch onderwijs. Alsof de transformatie vanzelf komt als je er maar genoeg informatie instopt… Wat zou er gebeuren als we het in de kerk weer meer zo gingen doen als Jezus?

Mission Alive is een traject dat christenen wil helpen bij het volgen van het voorbeeld van Jezus. Daarbij kijken we steeds naar drie dimensies:

  1. Boven: hoe gaf Jezus zijn relatie met God vorm?
  2. Binnen: hoe ging Jezus om met zijn discipelen?
  3. Buiten: hoe ging Jezus om met de mensen die Hem nog niet kenden?

En vervolgens stellen we onszelf de vraag: hoe doen wij dat? We observeren (gebeurtenissen in) ons eigen leven, we reflecteren erop, we bespreken ze, en als we ontdekken dat we ons op een bepaald punt moeten bekeren (en dat is vaak zo), maken we daar concrete plannen voor en laten we ons daar ook op aanspreken door onze teamgenoten. Dat heeft vervolgens consequenties voor hoe je leiding geeft. En voor hoe je missionair bent. En er komt ook een beweging op gang. Daar gaat het ook over.

Mission Alive

Mission Alive is nog maar pas ontwikkeld door De Verre Naasten, Drenthe Mission en Nederland Zoekt. Met het traject van Nederland Zoekt zijn inmiddels mooie ervaringen. Ook onder jongeren. Kijk maar eens op http://www.nederlandzoekt.nl/home. Het verschil met Nederland Zoekt is dat Mission Alive nadrukkelijk wil leren van christenen uit andere culturen. De focus ligt (vanwege de participatie van Drenthe Mission) op Brazilië. Vanwege mijn ervaringen met Nederland Zoekt en mijn lijntje met Brazilië ben ik één van de drie trainers ervan.

Het ‘leren van christenen uit andere culturen’ geven we vorm door twee parallelle trajecten te organiseren: één in Brazilië en één in Nederland. En dan willen we over en weer ervaringen uitwisselen. Misschien ook eens wat deelnemers uitwisselen. De trajecten duren twee jaar. En tijdens die twee jaar zijn er in totaal vier seminars van drie dagdelen (een vrijdagavond, een zaterdagmorgen en een zaterdagmiddag). Tussendoor word je om de week een uurtje gecoacht.

Morgenster

En nu wordt het interessant voor de Morgenster: aan het traject in Nederland mag gratis een team van 4-6 personen uit Leeuwarden meedoen. Gratis omdat de Morgenster mij hier (de komende twee jaar) een week per jaar voor afstaat. (Ik sta er zelf ook twee keer een week vakantie voor af, en de reizen plan ik rond mijn vrije zondagen, dus ik preek er niet minder om in de Morgenster.)

Een team uit de Morgenster van 4-6 personen dus. Ik denk aan een kerkenraadslid, een paar groeigroepleiders, een paar jeugdleiders en een jongere. Als zij wat ze leren van Mission Alive hier gaan toepassen, dan gaat het vanzelf groeien.

Informatieavond

Op woensdag 7 februari as. van 20.00 - 2:00 uur zal er een infoavond over zijn in de Morgenster. Om 19:45 inloop met koffie. We zijn dan net terug uit Brazilië, dus kunnen we dan ook putten uit onze ervaringen daar. Ik zou zeggen: kom naar de infoavond! Ook als je geen kerkenraadslid, groeigroepleider, jeugdleider of jongere bent: iedereen is welkom. Heb je belangstelling? Wil je nu al meer informatie? Of heb je vragen n.a.v. het bovenstaande? Meld je dan z.s.m. bij mij.

Ga voor meer informatie naar http://drenthemission.nl/missionalive/. Vergeet niet te klikken op ‘Maak kennis met Mission Alive’, want dan krijg je een filmpje te zien.

Sape Braaksma

 

de bijbel open, Present


No Internet Connection