UITZENDINGEN VANUIT DE MORGENSTER

Dierbare zussen en broers,

Met ingang van komende zondag komt er op zondagochtend een uitzending vanuit de Morgenster. ’s Middags is er een uitzending in samenwerking van CGK de Bethel. En op Goede Vrijdag hopen we samen verbonden te zijn in een bijzondere viering van het Heilig Avondmaal. Concreet ziet het er als volgt uit.

Uitzending ‘s morgens

De komende zondagen zullen we vanuit de Morgenster een uitzending verzorgen. Die is UITSLUITEND te volgen via youtube. Deze link staat ook bij de aankondiging van de uitzending in deze Nieuwsbrief. Erop klikken als het bijna 09.30 uur is en de rest gaat vanzelf. Bij de uitzending zullen Sape, de ouderling van dienst, de band in kleine samenstelling, een organist, de koster en de mensen voor de techniek aanwezig zijn. Ook op Goede Vrijdag zullen we op deze wijze uitzenden. 

Bekijk de livestream via youtube

De dienst op Paaszondag zal op een eerder tijdstip worden opgenomen door de lokale omroep LEO en op Paaszondag worden uitgezonden.

We zijn dankbaar dat we op deze wijze een vorm van verbondenheid kunnen realiseren, al realiseren we ons ten volle hoe de onderlinge ontmoeting wordt gemist.

Uitzending ’s middags

Voor de middag zal worden samengewerkt met CGK Bethel. Men werkt daar voor de middag intussen met een compact, vooraf opgenomen uitzending (alleen geluid). Met de CGK is afgesproken dat ook Sape daaraan ook zijn medewerking zal verlenen. We zijn blij om op deze wijze te kunnen samenwerken met onze CGK broers en zussen.

Volg de diensten via de Bethelkerk

Goede Vrijdag - ’s avonds

Zoals gezegd is er ook op Goede Vrijdag een uitzending. Afgesproken is (afgelopen maandag tijdens de kerkenraadsvergadering) dat we dan ook Avondmaal zullen vieren. In een aparte bijdrage van Sape kunnen jullie daarover meer lezen. 

Bekijk de livestream via youtube

Stille Week vieringen vanuit de Bethel

De Stille Week vieringen vanuit de Bethel gaan toch door en zullen ook voor ons te volgen zijn.

Volg de diensten via de Bethelkerk

En tot slot: voor wie ook verder uitzendingen wil volgen: ook komende zondag is er weer een 3GK-dienst te volgen via www.beleefmee.nl, deze keer vanuit Zutphen. Aanvang 10.30 uur. Details over het thema en de liturgie kunnen jullie vinden op de website.

Als afsluiting van mijn bijdrage een gedichtje van Toon Hermans - ik noem het altijd zijn versie van Psalm 121

Gebed

Ik sla mijn ogen op naar Hem
Van waar wij komen en waarheen wij gaan
Maar kan niet kijken in zijn ogen
Zonder mijn ogen neer te slaan
Gelukkig, staat tussen die Grote God
En zijn ontzaglijk licht
Zijn zoon die met een menselijk gezicht
Mij aankijkt, ook al zijn mijn ogen dicht.

Hartelijke groet in verbondenheid


No Internet Connection