Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

Een wijnstok kan niet altijd vrucht dragenSape Braaksma

Als je een wijnstok in je tuin hebt, dan weet je dat hij alleen maar vrucht kan dragen als hij ook als rust krijgt. In Israël gold dat voor iedereen: iedereen wist dat. ‘Zitten onder je eigen wijnstok en vijgenboom’ was zelfs spreekwoordelijk. Dat was het ideaalplaatje. Als ze dat om wat voor reden dan ook niet konden, dan droomden ze ervan.

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal Hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. (Joh. 5,4)

Dus een wijnstok kan niet altijd vrucht dragen. De eerste drie jaar van zijn leven mag hij zelfs geen vrucht dragen, dan worden de beginnende druiventrosjes weggesnoeid. Waarom? Omdat hij zijn energie nog niet moet steken in het produceren van druiven - laat hij eerst maar eens sterke ranken maken. Als die niet sterk genoeg zijn, kunnen ze de druiventrossen niet eens dragen, dan breken ze.

En na die eerste drie jaar hebben ze ook elk jaar een rustperiode nodig: de winter. Dan worden ze zelfs heel ver teruggesnoeid. Een wijnstok is in de winter, vooral na de snoei, geen gezicht. Maar dat is allemaal nodig om energie op te sparen om daarna overvloedig vrucht te kunnen dragen.

De corona-crisis is ook zo’n tijd voor de kerk. We kunnen misschien niet zoveel doen. We kunnen misschien niet zoveel vrucht dragen. Geen gewone kerkdiensten houden, niet bij elkaar komen met Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Geen kinderen dopen. Geen ambtsdragers bevestigen.

Maar wat als we in deze periode al onze energie nu eens stoppen in het ‘in de Wijnstok, in Christus blijven’ (zoals het staat in Joh. 5,4)? In onze verbinding met Christus? Als we meer tijd maken voor Hem? Voor luisteren naar Hem en spreken met Hem? Wat zal Hij dan doen in onze harten en in onze levens en in onze gezinnen? Zal er dan straks - als de lockdown opgeheven wordt - niet een hele overvloedige oogst komen?

Laten we deze tijd van gedwongen rust - in de zin van weinig kerkelijke activiteiten - gebruiken om ‘in Hem’ te zijn. Dan ben ik benieuwd hoe we eruit tevoorschijn komen!

Want God is typisch de God die uit moeilijke dingen mooie dingen voort laat komen. Die zelfs skeletten met vlees kan overtrekken en ze weer tot leven wekken - denk aan het visioen uit Ezechiël 37.

Sape Braaksma