Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

Frits Tromp

Wat moet je met Prediker in de week tussen Pinksteren en het heilig Avondmaal? Pinksteren is het Wekenfeest, het feest van de uitstorting van de levendmakende en levens vernieuwende Geest. Avondmaal is het teken van de vrolijke ruil, dat Jezus Christus onze zonden op Zich neemt, opdat wij leven.

Ik zei tegen mezelf: God zal zowel de rechtvaardigen als de goddelozen aan zijn oordeel onderwerpen, want er is bij hem voor alles wat gebeurt en voor elke daad een tijd en een plaats.
Prediker 3: 16 – 4: 6

En dan komt Prediker dat feest verstoren: de Qohelet, de ‘verzamelaar van wijsheid voor de verzamelde menigte’. Hij heeft het weer eens over oordeel, over de cyclus van de geschiedenis, over ‘the circle of life’, over het onrecht – het is niet heel verbazingwekkend dat lang is getwijfeld of dit boekwerk wel in de canon van de Bijbel opgenomen diende te worden.

Maar de Qohelet zet ons met beide benen op de grond, Prediker heeft zijn wijsheid opgedaan door goed om zich heen te kijken en wil ons dat ook laten doen. Hoewel God voor alles een tijd en een plaats heeft vastgesteld, is in de tussentijd onrecht. Worden mensen onderdrukt, is het ondermaanse bestaan een tranendal. Qohelet legt de vinger op de zere plek: het is juist hierom dat de Geest er is en waarom we Avondmaal vieren.

Het maakt ons ook bescheiden: aan God is het oordeel en Hij bepaalt hoe en wat. Laat dat aan Hem over. Dat geeft voor ons de ruimte om vreugde te vinden in wat we ondernemen. En om van tijd tot tijd rust te nemen. Want beter één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.

Frits Tromp