Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

Hosanna

Hosanna van Hillsong United is zowel muzikaal als tekstueel een erg leuk nummer. Het thema van het lied is in wezen te vinden in het ene woord: "hosanna". Hosanna betekent letterlijk "God red ons". Het is een uitroep van lofprijzing voor God, erkennend dat God onze Heiland is. Het woord "hosanna" komt voor in Markus.

Veel mensen spreidden hun mantels uit over de weg, terwijl anderen takken uitspreidden die ze in de velden hadden gekapt. 9 Degenen die doorgingen en degenen die volgden, riepen: 'Hosanna!' "Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer!" 10 "Gezegend is het komende koninkrijk van onze vader David!" "Hosanna in de hoogste!" (Markus 11: 8-10)

Ik heb echt het gevoel dat het hoogtepunt van het nummer de brug en het refrein na de brug is. Soms is het moeilijk om het nummer echt te begrijpen en 'hosanna' echt uit te zingen tot de brug en ik geloof dat een analyse van de tekst ons zal vertellen waarom.

De brug is geweldig, tekstueel. Ik ga regel voor regel commentaar geven en vervolgens de kern van de brug samenvatten:

Genees mijn hart en maak het schoon - Als je dit zingt, moet je beseffen dat alleen iemand dat kan en zijn naam is Jezus Christus. Alleen Jezus Christus kan je hart genezen en rein maken. Waarom? Omdat hij puur, heilig en perfect is. Zorg ervoor dat je dat erkent.

Ontsluier het geheim van Uw heerlijkheid - Wat zijn de ongeziene dingen? Het is eigenlijk best moeilijk voor mij om het antwoord hierop te vinden, maar ik denk dat de ongeziene dingen niet de heerlijkheden van God (sinds vers1) noch Zijn liefde of genade (vers2) zijn, maar eerder Zijn werk in mensen op aarde. Ik geloof dat een groot deel van de christelijke gemeenschap bewijzen van genade in het leven van anderen identificeert, die op een bepaalde manier verborgen zijn. Als we God vragen ons te openbaren wat Hij andere mensen heeft aangedaan, kunnen we anderen op een goddelijkere manier liefhebben, en dat is wat de volgende regel zegt. Dit komt omdat, Gods ultieme genade was het sturen van Zijn Zoon om Zijn toorn op zich te nemen, wat de grootste liefde was die we ooit zullen kennen (maar nooit volledig kunnen begrijpen of volledig kunnen waarderen).

Leer mij hoe ik liefheb, Heer. Zoals U mij. - WOW! Mogen we dit echt bedoelen als we het zingen? We vragen God om ons de kracht te geven om "de HEER, uw [onze] God, lief te hebben met heel uw [ons] hart en met heel uw [onze] ziel en met heel uw [onze] kracht" (Deut. 6: 5 NBV) ) en de kracht om 'je [onze] naaste lief te hebben als jezelf [ons].' (Marcus 12:31 NBV)

Raak mijn hart met wat U raakt - Dit was de zin die me echt veroordeelde. Ik herinner me dat ik luisterde naar de prediking van Paul Washer en hij zei: 'realiseer je je dat je lacht om de dingen die God haat?' Ik was zo van…. Mens. Het is waar. We weten allemaal dat er slechte humor is, op tv, internet en met vrienden. We lachen om dingen die God haat. Als we deze regel zingen, wordt erkend dat we ernstig zijn, ernstige zondaars en dat we vijanden van God zijn. Daarom vragen we God om ons te helpen lief te hebben waar hij van houdt en te haten wat hij haat. Hoe kunnen we van God houden als we plezier hebben in wat God haat? Om christen te zijn, MOETEN we de dingen haten die God haat en de dingen liefhebben die God liefheeft. Dat is de betekenis van deze regel, dat God ons hart breekt voor wat Zijn hart breekt.

Alles wat ik ben is voor U gemaakt - God heeft ons geschapen. Wij zijn van hem. Hij heeft ons gekocht en daarom verdient Hij ons alles. Onze energie, tijd, geest en ons hart. We moeten God alles geven voor Zijn koninkrijk. Geef je God alles? Uw tijd, uw geld, uw geest (gedachten) en uw hart?

Op mijn weg van aards bestaan naar eeuwigheid - deze zin geeft ons hoop dat we op een dag de hemel zullen binnengaan en het eeuwige leven met God beërven. De aarde is niet ons thuis. We zouden niet van de wereld zijn, maar slechts een deel ervan. Zoals ik graag zeg, we zijn 'geboren op aarde, maar bestemd voor de hemel'.

Dus om de brug als gebed samen te vatten:
Lieve Jezus Christus, mijn Heer,
Maak me zuiver en open mijn ogen zodat ik van anderen kan houden zoals jij van mij hield. Help me de dingen te haten die je haat en van de dingen houdt die je liefhebt en me gebruikt voor de zaak van je koninkrijk, want mijn dagen hier op aarde zijn beperkt en ik weet dat ik je op een dag in je volle glorie, in de hemel, zal kunnen aanbidden.

Na de brug wordt het refrein meestal een paar keer herhaald.

Hosanna
Hosanna
Hosanna in de hoogste

Probeer je de scène voor te stellen. Jezus is op een veulen en rijdt door een straat en mensen leggen hun mantels op de weg, terwijl anderen takken uit hun eigen veld verspreiden dat ze hebben gesneden. En ze schreeuwen allemaal "Hosanna!" Dit is echt een geweldig plaatje waarin mensen gewoon ontzag en eerbied voor God hebben. Hoe kunnen we na het zingen van de brug God niet loven? Hij is degene die ons rein en heilig zal maken, Hij zal onze ogen openen, Hij zal ons helpen de dingen lief te hebben waar Hij van houdt, en Hij is degene die ons de genade van het eeuwige leven heeft gegeven met hem. Prijs God! Dit is waarom de hele betekenis van "hosanna", dat is "God red ons", zoveel meer betekenis heeft na het gebed in de brug. We beseffen dat de Ene aan al onze behoeften en voldoening kan voldoen en Hij is degene die de lof verdient, Hosanna.

Dus ik hoop dat je de volgende keer dat je Hosanna zingt de zeer droevige toestand waarin we verkeren en de behoefte aan een Heiland zullen beseffen en het enige antwoord van jou zal zijn: 'Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge'.

Hosanna

Ik zie de grote koning
Vol glorie en met vuur omringd;
De aarde beeft, de aarde beeft.
Ik zie Hem in zijn liefde;
Onze zonden wast Hij weg.
En ieder zingt
En ieder zingt:

Hosanna, hosanna,
Hosanna in de hoge.
Hosanna, hosanna,
Hosanna in de hoge.


Ik zie een generatie
Opstaan in gehoorzaamheid,
Met puur geloof, met puur geloof.
Ik zie een grote doorbraak,
Opgewekt door ons gebed;
We knielen neer, we knielen neer.

Genees mijn hart en maak mij rein,
Ontsluier het geheim van Uw heerlijkheid.
Leer mij hoe ik liefheb, Heer
Zoals U mij.

Raak mijn hart met wat U raakt,
Alles wat ik ben is voor U gemaakt
Op mijn weg van aards bestaan
Naar eeuwigheid.

Bron: https://reflectontheword.wordpress.com/