Als de HEER het huis niet bouwt...wanneer hem dat door God wordt toegestaan is dat een geschenk van God.

Frits Tromp

Prediker heet in het Hebreeuws Qohelet: vergaarder, verzamelaar. Deze wijsheidsleraar, mogelijk koning Salomo, heeft een proefondervindelijk onderzoek gehouden over de zin van het leven en naar het plezier. Je ziet hem zitten, met een glas wijn – of twee glazen, maar met mate, want zijn wijsheid hield de overhand in zijn experiment.

Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.Prediker 4: 17 – 5: 19

De opgedane kennis is uit het leven gegrepen, voorbeelden te over uit het dagelijkse leven van het verzamelde publiek. Wie om zich heen kijkt, ziet inderdaad een boel leegte. Corrupte ambtenarij is van alle tijden, loze beloften (ook in de kerk) komen sinds mensenheugenis voor. Inderdaad is er niets nieuws onder de zon.

Je zou er somber van worden, van het zwoegen in dit ondermaanse bestaan. Het is hard werken voor slechts schamel brood. Als de HEER het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de lieden. Je hoeft niet heel ver om je heen te kijken om te zien dat het leven ploeteren is. Daar heeft deze Qohelet oog voor.

Deze zwartgallige houding is de reden waarom getwijfeld werd om Prediker in de Hebreeuwse canon op te nemen. Gelukkig hebben de rabbijnen het boek wél meegenomen, want Qohelet wijst namelijk op nog meer: het leven is met al zijn hoogtepunten en dieptepunten een geschenk van God. Zijn afwezigheid zou het leven tot een trieste bedoening hebben gemaakt; Diens aanwezigheid maakt het leven in zijn geheel tot de moeite waard.


No Internet Connection