Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar......zie op de slechte dagen in dat God naast het goede ook de slechte dagen heeft gemaakt

Frits Tromp

Kenden Job en de Prediker elkaar persoonlijk? Soms lijkt het alsof beide figuren met elkaar in gesprek zijn geweest. Beide mannen denken na over de zin van het leven: de een vanuit een existentiële ervaring, de ander vanuit een filosofische zoektocht.

Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast het goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.

Prediker 7

Prediker is een verzamelaar, een qohelet. Hij verzamelt wijsheid (of wijsheden), om deze vervolgens te delen met het toegestroomde en verzamelde publiek. Een heel hoofdstuk lang staan verschillende wijsheden onder elkaar, zonder dat het een onderbouwing krijgt. Het zijn levenslessen van de koning van Jeruzalem, die met heel zijn hart kennis heeft gezocht.

Qohelet weet zich afhankelijk van God. Is de Schepper verantwoordelijk voor de ‘slechte dagen’? In ieder geval heeft Hij ook deze dagen in Zijn handen en zal ze, wanneer ze voorkomen, doen meewerken ten goede. Nietwaar?

Had de prediker Qohelet het niet zo op met vrouwen?
Die indruk kun je zomaar krijgen als je zijn zoektocht naar wijsheid in dit hoofdstuk volgt. Onder duizend mensen heeft hij maar één werkelijke Mens gevonden, en dat was geen vrouw. Het is maar de vraag of Qohelet hier een vrouwmens mee bedoelt: het beeld van een dame kan ook als Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid worden geschetst. Vrouwe Dwaasheid is geen werkelijke mens, maar wie God in alle wijsheid zoekt, komt wel tot de rake bestemming: Mens te zijn tot eer van de Schepper.


No Internet Connection