Daan Venema

Afgelopen maandag kondigde premier Rutte een ‘harde lockdown’ af, waar we nu in zitten. In navolging van deze lockdown, heeft minister Grapperhaus van Eredienst een dringend beroep gedaan op kerken om alle diensten online te volgen en dus niét fysiek.

De Morgenster geeft gehoor aan deze oproep. Dat betekent concreet dat alle (zondagse) samenkomsten tijdens deze lockdown niet worden gehouden. Voor de diensten schakelen we over naar de online-diensten, tot nader order. Zo’n beslissing doet pijn. Zeker in Advent en Kerst, waarin we stilstaan bij de komst van Immanuël, God-met-ons. Immers, de profeet Jesaja getuigt dat deze Zoon van God het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, die onze ziekten droeg en ons lijden op zich nam. Juist in deze corona-tijd krijgt deze profetie extra betekenis. Tegelijk is dit een krachtige aansporing om naar elkaar om te zien.

Laten we elkaar opzoeken: bellen met elkaar, een kaart sturen, een bezoek brengen (uiteraard met de richtlijnen van het RIVM), een wandeling met elkaar, via WhatsApp elkaar op de hoogte houden.God is met ons en leeft onder ons. We bidden en vertrouwen Hem, dat Hij deze akelige situatie en corona breekt. Opdat we elkaar weer ontmoeten en gezamenlijk onze God loven en prijzen.

Kijk mee via kerkdienstgemist.nl


No Internet Connection