Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

Kom van je plaats en stort je in zeeSape Braaksma

Dit is weer zo’n uitspraak van Jezus waarvan je denkt: ‘Hè? Zegt Hij dat echt?’ Wat bedoelt Hij daar precies mee?

De aanleiding is dit. De vorige dag is Jezus’ intocht in Jeruzalem geweest. Hij heeft overnacht in Betanië - bij Maria en Marta en Lazarus - en de volgende dag gaat Hij weer terug naar Jeruzalem. Een uurtje lopen. Misschien heeft Hij nog niet ontbeten, want Hij krijgt honger, staat er in vs. 12. Hij ziet een vijgenboom staan en hoopt dat er vijgen aanzitten. Voedzaam, gezond en lekker. Maar helaas: geen vijgen. Dan doet Jezus iets raars: Hij vervloekt die boom…

Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ‘Kom van je plaats en stort je in zee’, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. (Marcus 11,23)

De volgende nacht overnacht Hij wéér buiten de stad. En de volgende morgen komen ze wéér langs die vijgenboom. En wat blijkt? Hij is verdord! Tot aan de wortels (vs. 21). Er zit geen leven meer in. Zoveel impact hebben de woorden van Jezus dus…

En als Petrus Jezus erop wijst dat die boom verdord is, dán spreekt Jezus de woorden waar ik mee begon: Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ‘Kom van je plaats en stort je in zee’, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. (Marcus 11,23)

Daarmee geeft Jezus een bijzondere draai aan het gebeurde. Want Petrus en de anderen zijn onder de indruk van de impact van de woorden van Jezus. Maar Jezus zegt: ‘Zoveel impact kunnen jullie woorden ook hebben!’ En ik zou niet weten waarom dat niet ook voor ons geldt…

Natuurlijk hangt dat ervan af of hun woorden in lijn zijn met de wil, het Plan, het Koninkrijk van de Vader. En of je vast vertrouwt dat Hij ze waar kan en zal maken. - Bij Jezus was dat altijd zo. Want Hij ging altijd eerst in gebed om erachter te komen wat de wil, het Plan van zijn Vader was. - Maar bij ons is dat niet altijd zo. Wij zijn niet volmaakt afgestemd op de Vader zoals Jezus dat was. Wij hebben niet altijd zijn Koninkrijk op het oog. Soms zijn we bezig met onze eigen koninkrijkjes. En ons vertrouwen is niet altijd even vast.

Maar: als wij het Koninkrijk van God op het oog hebben, en onze plannen vallen samen met Gods Plan, en we vertrouwen er vast op dat niets voor Hem onmogelijk is - dan is niets onmogelijk!

Dat is wat Jezus hier bedoelt. God wil ons zo graag inschakelen dat Hij ons zoveel autoriteit geeft. - Niet dat Hij dat nodig heeft: om ons in te schakelen. Wij hebben dat nodig.