Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  
De Bijbel Open

Frits Tromp

Nehemia is schenker van de Perzische koning Artaxerxes I. Hij krijgt toestemming van de vorst, bij wie hij in ballingschap is, om de stad Jeruzalem weer op te bouwen. De omliggende volken zijn hier niet zo enthousiast over en doen hun best om de wederopbouw te saboteren.

Na tweeënvijftig dagen was de muur voltooid, op 25 elul. Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein, omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht.

Nehemia 6

Sanballat, Tobia, de Arabier Gesem en andere vijandige omwonenden doen een beroep op Nehemia om de bouw van de stad te stoppen. Ze kopen zelfs Semaja, de zoon van Delalja, de zoon van Mehetabel, om – deze Semaja moet met zalvende woorden proberen om Nehemia van zijn werk af te houden.

Maar Nehemia is onverstoorbaar. Hij weet het onderscheid te brengen tussen wat mooi klinkt en wat daadwerkelijk een van God gegeven opdracht is. De voltooiing van de muur om Jeruzalem is voor hem het bewijs van Gods zorg. Niet alleen voor de Joods-Perzische gouverneur: ook de vijanden van het terugkerende Joodse volk zien dat God Zijn volk niet vergeten is. Dat de muur weer is opgericht, is een teken van Gods werk in de geschiedenis. Tot op de dag nauwkeurig.

God is getrouw, Zijn plannen falen niet. Je kunt er niet om heen, ook niet als je actief Gods plannen tegenwerkt.