Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  
De Bijbel Open

Frits Tromp

Mijn God gaf mij in om de vooraanstaande burgers, het stadsbestuur en het volk bijeen te roepen om in de registers te worden ingeschreven, en toen ontdekte ik het register van hen die destijds uit Babel waren weggetrokken.

Nehemia 7

 

Nehemia neemt zijn rol als gouverneur serieus. Behalve de herbouw van de stad Jeruzalem, houdt hij zich ook bezig met de lijst van teruggekeerde Judese ballingen. In dit hoofdstuk wordt ook duidelijk dat een onderscheid wordt gemaakt tussen reine volksgenoten, die hun stamboom kunnen overleggen, en die leden van de gemeenschap die hun afkomst niet konden aantonen.

Doet Nehemia hier aan etnisch profileren? Aan rassenscheiding? Vergeet niet dat Nehemia volop in het oude testament werkzaam is. Hij is zich bewust van de oproep van zijn God, zoals dat bijvoorbeeld in Leviticus als refrein te horen is: wees heilig, want Ík ben heilig. Het volk is bewust van de komende belofte van de Messias, die vanuit een heilig en rein volk voortkomt. Jezus zelf zegt dit ook tegen de Samaritaanse vrouw bij de put: “De redding is uit de Joden.”

Daar is het Nehemia om te doen, die redding. Dat is niet iets waar je eventjes mee bezig bent, maar vraagt veel van je. De heiligheid is een opdracht, maar God zal ons ook geven wat Hij ons opdraagt. Heilig leven is mogelijk: Jezus heeft het ons voorgedaan. Wij mogen Hem daarin volgen, omdat de redding uit de Joden werkelijk is geworden in onze levens.

 

Frits Tromp