Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  
De Bijbel Open

Frits Tromp

Nehemia gaat zijn teruggekeerde volksgenoten voor in een openbare schuldbelijdenis. In een gebed tot God laat deze leider iets zien van Gods betrokkenheid op het volk Israël. Hoe ontrouw Israël ook keer op keer is, Gods trouw en vergeving blijken steeds groter te zijn.

In dit gebed gaat het zeker niét over een generatievloek: alsof kinderen verantwoordelijk worden geacht voor de fouten van de ouders. Alsof het een banvloek betreft dat generaties lang blijft hangen. Nee, het is Nehemia te doen om de blijvende trouw van God – ondanks de fouten die steeds terug blijven komen.

Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God.
Nehemia 9

Na het uitbundig gevierde Loofhuttenfeest uit het vorige hoofdstuk, gaat Nehemia voor in de schuldbelijdenis. Die twee liggen dicht bij elkaar: feest van genade en besef van zonde. Nehemia eindigt zijn gebed met het zondebesef dat de ellendige situatie van het volk zelf veroorzaakt is – maar hij pleit op Gods genade: zoals Hij Zijn volk altijd genadig is geweest.

God is genadig en liefdevol. Ondanks onze repeterende fouten. Het zijn woorden die doen denken aan Psalm 103. Zó laat God zich kennen. Nehemia heeft daar al van getuigd – een paar eeuwen later werd genade en liefde tastbaar in Jezus Christus.

 

Frits Tromp