Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

Wij gaan naar het huis van de HEERDE BIJBEL OPEN

Sape Braaksma

Een oud lied dat opeens weer helemaal nieuw aandoet. Want aanstaande zondag is het zover: we mogen weer naar het huis van de Heer - zonder beperkingen! 

Natuurlijk is het zo dat we sinds Pinksteren allemaal ‘het huis van de Heer’ zijn. Zie 1 Korintiërs 6,19: ‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God…?’ En 2 Korintiërs 6,16: ‘Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk’. 

Verheugd was ik toen ik hoorde:
‘Wij gaan naar het huis van de HEER’, 
verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. (Psalm 122,1.2) 

We zijn sinds Pinksteren allemaal  ‘het huis van de Heer’. Mooier kan niet, want dat betekent dat we nooit alleen zijn, maar altijd een Helper en Trooster en Coach bij ons hebben. 

Ons huis wordt ook ‘het huis van de Heer’ als we erin samenkomen met broers en zussen. In Handelingen zien we dat de eerste gemeente vanaf het begin ook samenkwam bij de mensen thuis, in de huizen. 

Met andere woorden: het gaat niet om het gebouw. In het Oude Testament was het gebouw heel belangrijk, maar sinds het Nieuwe Testament is dat niet meer zo. Petrus zegt: ‘Laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel’ (1 Petrus 2,5). 

Maar: het gebouw heeft wel een voordeel. Namelijk dat we er met een grote groep broers en zussen samen kunnen komen. En als je samen luistert, bidt en zingt, gebeurt er iets bijzonders: dan besef je dat je deel uitmaakt van iets heel groots. Van iets dat al gaande is vanaf het begin van de wereld en waar geen einde aan zal komen. Van iets dat niet gebonden is aan een gebouw, een plaats, een land, een volk, maar dat wereldwijd is. Van iets dat niet door mensenhanden in stand wordt gehouden maar door Gods eigen Hand. En dat iets is: het Koninkrijk van God.

En je beseft dat je daar samen deel van uitmaakt. Het is prachtig dat we een dienst kunnen volgen via een scherm als het niet anders kan. Maar het haalt het niet bij fysiek een dienst meemaken. Juist vanwege dat samen-aspect. Geloven is teamsport. Je hebt elkaar nodig.  

Dus ik hoop dat we elkaar zondag weer zien! 

Sape Braaksma