Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  
GEESTELIJKE DISCIPLINES / AVONDMAAL

GEESTELIJKE DISCIPLINES | AVONDMAAL

Een zevende geestelijke discipline die ik doorgeef uit het Spiritual Disciplines Handbook van Adele Ahlberg Calhoun. Voor als je wilt groeien in geloof.  

‘Proef en geniet de goedheid van de HEER’ zegt Ps. 34,9. Dat gaat natuurlijk niet speciaal over het Avondmaal - daar hadden ze in het OT nog geen idee van - maar je kunt het er wel prima op betrekken. In het Avondmaal kun je dat ook: de goedheid van de Heer proeven en ervan genieten.  

Als je je geloof ziet als ‘je spiritualiteit’, als een aparte dimensie van je leven, die min of meer losstaat van het gewone leven, dan zul je het Avondmaal aanstootgevend vinden. Want in het Avondmaal is alles heel lichamelijk: lichaam, bloed, brood, wijn. Onze zonde is zo erg dat er maar één oplossing voor is: er moet bloed vloeien, onschuldig bloed… 

Jezus is het onschuldige Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Door zijn leven te offeren opent Hij een deur van de dood naar het leven, van opstand naar vriendschap, van scheiding naar gemeenschap, van zinloos lijden naar verlossend lijden. 

Als de heer van de duisternis vóór ons staat en roept dat alles verloren is, dan stapt in het Avondmaal de Heer van het Licht naar voren en zegt: ‘Mijn lichaam is voor jullie gebroken.’ Als we het vieren, proeven we wat onze verlossing God gekost heeft: alles. 

De vrucht van het Avondmaal kan zijn: dat je dicht bij Jezus blijft, wat er ook gebeurt; dat je voedsel hebt voor onderweg; dat je liefde voor Jezus dieper wordt; dat je besef van je eigen geestelijke armoede groeit; dat je het anders-zijn van degenen waar je het Avondmaal mee viert meer leert waarderen. 

Vragen om over na te denken: 

  1. Hoe is het voor jou om deel te nemen aan de maaltijd van de Heer? 
  2. Wat hoop je er te ontvangen? 
  3. Heb je het ooit gevierd in een kerk die het anders deed dan je gewend bent? Hoe was dat voor jou? 

Geestelijke oefening:  

Bereid jezelf voor op de viering van het Avondmaal. Lees Johannes 13,1-17. Stel je voor dat je met Jezus aan tafel zit. Wat denk je en wat voel je? Hoe voelt het om Jezus je voeten te laten wassen? Hoe voelt het om uit de beker te drinken terwijl je weet van je verraad? Belijd je zonden en vier het Avondmaal en zeg tegen de Heer wat er in je hart leeft. 

Citaat:  

Als Jezus het brood breekt en zegt: ‘Neem, eet’ en de beker omhoog houdt en zegt: ‘Drink allen hieruit’ dan zegt Hij dat niet tegen mensen met een kort lijstje kleine zondetjes. Nee, Hij heeft het tegen mensen die Hem zullen verraden, die naar alle kanten zullen vluchten bij het eerste teken van gevaar, die zullen zweren dat ze Hem niet kennen… Hij heeft het tegen mensen die zijn beste vrienden zouden moeten zijn, maar die blijken geen loyaal bot in hun lijf te hebben… Maar Hij vergeeft ze in het VOREN, alsof Hij zegt: ‘Ik ken jullie… Laat mijn leven jullie leven worden, door het bloed van dit verbond. (Barbara Brown Taylor) 

 

Sape Braaksma