Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?   Registreer  

Nooit zullen wij de tempel van onze God verwaarlozenDe Bijbel Open

Frits Tromp

We zitten volop in de Veertigdagentijd. Zoals Advent ons voorbereid op de geboorte van het Kerstkind, zo is de Veertigdagentijd een voorbereiding op het lijden en sterven van datzelfde Kerstkind. De periode tot aan Goede Vrijdag en Pasen wordt vaak gebruikt ter bezinning en om te vasten (eten of andere luxe wegleggen).

'Nooit zullen wij de tempel van onze God verwaarlozen.'
Nehemia 10

Bij de terugkeer naar Jeruzalem beleeft het Joodse volk onder leiding van Nehemia ook een bezinningsperiode. Het volk maakt schoon schip: het is tijd om weer serieus aandacht te besteden aan de dienst van de Heer. In de periode hieraan voorafgaand, tot en met de ballingschap, heeft het volk te los met Gods regels omgesprongen – alsof ze zelf wel konden zeggen wat levend makend is.

Nu komen Nehemia en zijn volksgenoten er achter dat ze niét zelf kunnen zeggen wat wel en wat niet goed is. Het wordt zaak om goed te doen. En om niet meer de tempel te verwaarlozen.

Eeuwen later zegt Jezus dat Hij de tempel van God is. Dat Hij in staat is om de tempel in één dag af te breken en binnen drie dagen weer op te bouwen. De leiders uit Jezus' tijd vinden Zijn woorden Godslasterlijk, blasfemisch.

Het valt lang niet altijd mee om te bepalen wanneer iets wel of niet blasfemisch is. Nu we in de Veertigdagentijd zijn, is het een vraag om ons over te bevragen en te bezinnen: zullen wij de Tempel van onze God nooit verwaarlozen? Laten we de komende weken gebruiken om na te denken over onze relatie met onze levend makende Heer.