Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

geplaatst: 01 juli 2020
De zomervakantie is een goed moment in het jaar om van een afstand te kijken naar de gang van zaken. Overigens, de gedwongen maatregelen rondom corona gaven ook al de nodige afstand tot ons dagelijks leven. Een koord dat uit drie strengen is ge...

opzet kerkdienst bezoeken in juli en augustus met 100 leden/gasten

geplaatst: 12 juni 2020
Instructie kerkbezoek met 100 deelnemers Uitgaande van een bezetting van voorganger(s), ouderling van dienst, muzikale begeleiding, techniek 3 personen, welkomst en de koster en BHV is er ruimte voor ongeveer 80 extra kerkgangers. De kerkzaal st...

Het Aanloophuis in deze tijd | In gesprek met Titia de Boer

geplaatst: 22 juni 2020
Vreemde tijden voor iedereen, zo ook voor het Aanloophuis in Leeuwarden. Normaal gesproken iedere zaterdag en zondag open voor mensen die geen huis of thuis hebben of eenzaam zijn. De afgelopen maanden moesten ze noodgedwongen de deuren sluiten. ...

Petrus was een mens zoals jij en ik!

geplaatst: 18 juni 2020
Wat een ongelooflijk succesverhaal, die eerste gemeente! Het is net of Jezus helemaal niet weg is. Er gebeuren net zulke ongelooflijke dingen als er gebeurden toen Hij er nog was. Van Jezus lezen we een keer dat een vrouw het kwastje aan de zoom ...

Zondag 14 juni eerste KerkTV uitzending

geplaatst: 07 juni 2020
Op zaterdag 13 juni is KerkTV installatie afgerond in de kerk, we streamen dus op zondag 14 juni voor het eerst de kerkdiensten via het KerkTV platform van Kerkdienstgemist.nl. Voor de Kerkradio (Lukas) ontvangers, maakten we al (met grote tevrede...

the circle of life

geplaatst: 04 juni 2020
Wat moet je met Prediker in de week tussen Pinksteren en het heilig Avondmaal? Pinksteren is het Wekenfeest, het feest van de uitstorting van de levendmakende en levens vernieuwende Geest. Avondmaal is het teken van de vrolijke ruil, dat Jezus Chr...

No Internet Connection