Nog voordat hemel en aarde werden geschapen was dit Woord al aanwezig

geplaatst: 28 november 2019
De Adventsweken zijn begonnen. De vier zondagen voorafgaand aan het kerstfeest staan in het teken van verwachting, de komst van de Messias. De evangelist Johannes zet hoog in met zijn proloog. Anders dan Mattheüs en Marcus beschrijft Johannes niet...

Waarom moest ik uw stem verstaan?

geplaatst: 08 december 2019
Mozes als de oudtestamentische middelaar is een bekend beeld. Het bekendste voorbeeld is Mozes’ voorbede bij God na het debacle met het gouden kalf. Mozes overtuigt zijn Opdrachtgever om het volk niét te vernietigen ten gunste van hemzelf, maar de...

Qohelet, der Prediger, de verzamelaar

geplaatst: 07 januari 2020
De tweede zondag van het jaar 2020. We wensen elkaar het allerbeste onder de zegen van onze God. Wellicht dat het ronde jaartal uitnodigt om de balans op te maken van hoe het ervoor staat. Prediker wilde doorgronden wat onder de hemel begon. Hij ...

Week van gebed | 19 - 26 januari

geplaatst: 07 januari 2020
LANDELIJKE GEBEDSWEEK 2020 Nationale “Week van het gebed”. Zie ook de landelijke site www.weekvangebed.nl Een week lang elke avond van 20.00 tot 21.00 uur op een andere plek samenkomen met mede-christenen uit allerlei kerken en gemeenten, om sam...

Ik zing u dagelijks zevenmaal lof

geplaatst: 24 januari 2020
Sommige (veel) teksten in de Bijbel moet je niet letterlijk lezen, maar meer symbolisch. Zeker als het gaat om getallen waarbij 3, 7 en 40 een rol spelen. Toch? Ik zing u dagelijks zevenmaal lof om uw rechtvaardige voorschriften. Psalm 119: 164...

Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol

geplaatst: 05 februari 2020
Qohelet is de eretitel die de schrijver van Prediker zichzelf toekent, of aan de schrijver wordt gegund. Deze verzamelaar van wijsheid is geen elitair figuur, maar iemand van het volk, zoveel wordt wel duidelijk uit zijn manier van spreken. All...

Inloggen

     

No Internet Connection