MISSION ALIVE

Van 24-30 januari as. zit ik DV een kleine week in Brazilië. En daar kunnen we in de Morgenster van profiteren. Hoe zit dat? Daar heb ik even een aanloop voor nodig. Het woord ‘discipel’ uit de Bijbel betekent niet alleen dat Jezus hen theoretisch onderwijs gaf. Maar ook dat Hij hen dingen voord...

Buitenlandproject jongeren

Hallo allemaal! Het lijkt ons, een groepje jongeren van de Morgenster, erg gaaf om in de zomer van 2019 een buitenlandproject te organiseren. We zouden bijvoorbeeld een school kunnen bouwen in Afrika of vluchtelingen kunnen helpen op Lesbos. Wat we gaan doen staat nog niet vast, omdat we eerst g...

De bijbel open 'Laatste avondmaal'

Als ik, jullie Heer en meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Johannes 13: 14, 15 Volgende week vieren we het Heilig Avondmaal. Een maaltijd die teruggaat op de Here Jezus zelf;...

Omzien naar vluchtelingen in ‘Open Huis’ en kinderclub.

Vluchtelingen uit Syrië, bekeerlingen uit Afghanistan die terug moeten, getraumatiseerde asielzoekers uit Ethiopië enz. kunnen wij ze helpen? Vraagt God dat van ons? Allen zijn wij schepselen van Hem. Hij is het die zowel ons als hen nabij wil zijn. Bij de Bijbelstudie behandelen we Abraham. ‘Ve...

No Internet Connection