Zou het niet goed zijn als we meer bij elkaar in de keuken konden kijken.

Vreemde tekst… Moest Jezus niet juist zijn waar de mensenmassa’s waren? Had Hij dan niet het grootste gehoor? Moest Hij niet zoveel mogelijk mensen bereiken?

Toen Jezus de mensenmassa om Zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen. (Matteüs 8,18)

Als wij iets organiseren voor mensen die Jezus nog niet kennen - bv. een Kerkproeverij - dan hopen we toch ook dat er massa’s mensen komen? Waarom doet Jezus het blijkbaar anders?

Als je goed kijkt in de evangeliën, dan zul je ontdekken dat Jezus niet de meeste tijd doorbracht met de mensenmassa’s, maar met de 12! En onder de 12 waren er nog weer 3 waar Hij de meeste tijd mee doorbracht: Petrus, Jakobus en Johannes. (En er blijkt ook nog een groep van 72 te zijn waar Hij meer in investeert dan in de massa’s, maar minder dan in de 12 - maar daar hoor je niet heel veel over.) Waarom deed Hij dat?

Omdat Hij wist dat een toespraak alleen - zelfs als hij onderstreept wordt door allerlei wonderen - minder goed werkt. Door een toespraak kunnen mensen geraakt worden. En dat is mooi. Maar als je wilt dat mensen blijvend veranderen, dan moet je met hen optrekken. Dan moeten ze zien hoe jij wat je leert in de praktijk brengt. Dan moet je hen een voorbeeld laten zien. En je moet hen helpen om dat voorbeeld te volgen. Hen verantwoordelijkheid geven en de kans geven om al doende te leren. Zelfs als dat betekent dat ze ook fouten maken.

Dat wist Jezus en dat deed Hij. En het gevolg daarvan is geweest dat toen Hij naar de hemel ging, er 12 mensen waren die hetzelfde konden als Hij: het Goede Nieuws brengen en dat onderstrepen met allerlei wonderen. En die 12 namen weer anderen onder hun hoede die met hen optrokken en die naar hun onderwijs luisterden en hun voorbeeld volgden. Enzovoorts enzovoorts. En daardoor is de kerk in de eerste eeuwen explosief gegroeid: aan het begin van de 4e eeuw na Christus waren er waarschijnlijk al zo’n 6 miljoen christenen!

Wat zouden wij hiervan kunnen leren? Zou het niet goed zijn als we meer bij elkaar in de keuken konden kijken hoe we het christen-zijn in praktijk brengen? Welke worstelingen we hebben? Welke overwinningen we behalen? Als we meer het leven met elkaar zouden delen?


No Internet Connection