Wereldgebedsdag | 6 Maart

Vrijdag 6 maart a.s. gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen, door gebed verenigd en bemoedigd.

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Dit jaar is Zimbabwe het centrale middelpunt. Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten. Mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.

Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn.

De landen die de orde van dienst gaan samenstellen, de thema's en de bijbehorende Bijbelteksten worden gekozen op de vierjaarlijkse internationale conferentie.

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

10:00 uur 

De Hofwijck
Dirk Zeperweg 2
8917 AZ Leeuwarden

15:30 uur

Eeltjeshiem
Pieter Sipmawei 11
8915 DZ Leeuwarden


No Internet Connection