Bid voor elkaar

Vorige week zondagmorgen zat ik wat uitgeblust in de dienst, bij ons in Sneek. We zaten thuis in een paar intensieve weken, m’n lijf deed zeer en ik zag op tegen weer een week zonder mijn man, die opnieuw...

de bijbel open

Lees verder

Dat genadejaar is al begonnen

De profeet Jesaja verwijst in zijn profetie naar de wetgeving uit Leviticus 25. Mozes had namens God aan het volk de opdracht gegeven om elke zeven jaar een sabbatsjaar te houden. Na zeven maal een...

de bijbel open

Lees verder


No Internet Connection