van afscheiding tot heden

Op 1 januari 2001 fuseerden de Gereformeerde kerk te Leeuwarden en de Gereformeerde kerk te Leeuwarden-Huizum. Vanaf dat moment kennen we één Gereformeerde kerk te Leeuwarden.

Gedurende vele jaren kende Leeuwarden dus twee kerken. Voor de Tweede Wereldoorlog maakten beide kerken elk deel uit van een andere burgelijke gemeente. Het voormalig dorp Huizum behoorde tot de gemeente Leeuwarderadeel, Leeuwarden maakte deel uit van de Gemeente Leeuwarden. Een deel van de geemte Leeuwardeadeel, met daarin de dorpen Goutum, Huizum, Lekkum, Wirdum en Wijtgaard, werd per 1 januari 1944 bij de gemeente Leeuwarden gevoegd.

De Gereformeerde Kerk te Leeuwarden werd, na de Afscheiding, Christelijke Afgescheiden Gemeente (8 december 1835) genoemd, sinds 1869 Christelijk Gereformeerde Kerk en sinds 1892 Gereformeerde Kerk A (tot 22 maart 1899). Zij werd tot de Vrijmaking gediend door de volgende dienaren des Woords:
S. van Velzen, "predikant bij de Afgescheiden gemeenten in de provincie Friesland" 1836 - 1841, R.W. Duin 1839 - 1840 en
J.F. de Haan 1839 - 1843, die na 1 januari 1836 als "provinciale" predikanten voor Friesland ook werkzaam zijn geweest in de Kerk te Leeuwarden en wat de predikanten Van Velzen en Duin betreft aldaar ook hun hoofdverblijf hadden; daarna door:

 • D.J. van der Werp, als oefenaar 1842 - 1844
 • D.J. van der Werp, als predikant 1844 - 1851
 • J. Beijer 1853 - 1861
 • J. Jans 1861 - 1865
 • H. op 't Holt 1864 - 1870
 • J.W. Notten 1871 - 1875
 • K. van Goor 1876 - 1879
 • J. van Andel 1879 - 1893
 • J.P. Visscher 1893 - 1899

De Nederduitsche Gereformeerde Kerk (3 oktober 1887), van 1892 tot 22 maart 1899 Gereformeerde Kerk B genoemd, werd gediend door:

 • dr. L.H. Wagenaar 1889 - 1892
 • J.J. Impeta 1893 - 1895
 • dr. H.H. Kuyper 1896 - 1899

De sinds 22 maart 1899 verenigde Gereformeerde Kerk door:

 • J.P. Visscher 1899 - 1904
 • dr. H.H. Kuyper 1899 - 1899
 • J.D. v.d. Munnik 1900 - 1921
 • dr. W.A. van Es 1904 - 1939
 • H.S. Bouma 1918 - 1926
 • J. Mulder 1922 - 1942
 • S.W. Bos 1927 - 1945
 • C. v.d. Woude 1930 *)
 • A.W. Wymenga 1940-1945
 • G. Hagens 1941 *)
 • J. Kremer 1943 *)

Hulpdiensten werden verricht door de kandidaten:

 • Y. v.d. Woude 1936 - 1937
 • H.R. de Jong 1937 - 1940
 • W.C. Huismans 1942 - 1943
 • H.v.Koningsveld 1943

*) tot vrijmaking 21-10-1945

De kerk te Leeuwarden werd sinds de vrijmaking gediend door de predikanten:

 • G. Hagens, op 26 oktober 1941 gekomen uit Asperen en op 16 mei 1948 vertrokken naar Schiebroek - Hillegersberg-C.
 • G. Janssen, op 22 augustus 1948 gekomen uit Zuidlaren en op 13 maart 1955 vertrokken naar Amsterdam-West.
 • H. van Tongeren, op 19 juni 1955 gekomen uit Rouveen en op 23 december 1962 vertrokken naar Grand Rapids U.S.A.
 • drs. D. Deddens, op 19 mei 1963 gekomen uit Mariënberg en op 12 maart 1979 met emeritaat vertrokken naar Kampen i.v.m. zijn benoeming tot hoogleraar aan de
 • Theologische Universiteit.
 • P. Schelling, op 9 september 1979 gekomen uit Middelburg en op 2 juli 2000 vertrokken naar 's-Hertogenbosch.

De kerk te Leeuwarden-Huizum werd sinds de vrijmaking gediend door:

 • ds. F.F. Pels, van 2 juni 1957 tot 31 augustus 1966.
 • ds. D. Grutter, van 31 augustus 1969 tot 27 januari 1974.
 • ds. J.H. Ulehake, van 22 augustus 1976 tot 2 november 1980.
 • ds. A.H. Driest, van 18 oktober 1981 tot 17 augustus 1986.
 • ds. J.J. Verwey, van 18 oktober 1987 tot 1 januari 2001.
De gefuseerde kerk te Leeuwarden wordt/werd gediend door :

No Internet Connection