Registreer  

1 Korintiërs 12
12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. … 18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. ...  27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.
 
Onze gemeente is een grote levende gemeente. In de 1e brief van Paulus aan de Korintiërs kun je lezen dat wij een levend lichaam zijn met Christus als hoofd. Om dit handen en voeten te geven zijn wij een gemeente van groeigroepen. Op deze webpagina kan je lezen wat dit inhoud en hoe we hier invulling aan geven.

Privacy instellingen

Selecteer 1 of meerdere keuzes.

Privé
Alleen voor jezelf zichtbaar
Kerkenraad
Zichtbaar voor Ouderlingen, Diakenen, KAB en jeugdouderlingen
Kerkelijk Bureau
Zichtbaar voor het kerkelijk bureau (Gerlof Elzinga)
Geregistreerd
Zichtbaar voor alle leden inclusief bovenstaande

Standaard staat alles op: zichtbaar voor geregistreerden.

linksonder is de inhoudsopgave