de Bijbel open 'Hij moet groter worden en ik kleiner'

Hij moet groter worden en ik kleiner.

Johannes 3: 30

Kort na de langste dag van het jaar, de zomerzonnewende, wordt in de katholieke traditie stilgestaan bij het feest van Sint-Jan, Johannes de Doper. Na 21 juni worden de dagen korter, het aantal uren dat het licht is overdag wordt minder. Een goed moment om stil te staan bij de achterneef van Jezus Christus.

Het is geen toeval dat het feest van Johannes de Doper zo kort na de zonnewende gevierd wordt. Want Johannes, volgens zijn achterneef Jezus de grootste onder de profeten, zegt immers dat hij kleiner moet worden en Hij groter – net zoals de dagen kleiner worden richting de herfst en de winter.

Het is een oefening in nederigheid en dienstbaarheid. In jezelf wegcijferen, misschien. Daar zijn we niet zo goed in, wij staan liever zelf in de belangstelling, als het stralende middelpunt waar alles omheen draait. Niets is echter minder waar. Er is een Morgenster dat alle aandacht en eerbied waardig is. Dat Licht verschijnt vanzelf aan de horizon.

Dat is straks, na die andere zonnewende, als je denkt dat het niet donkerder meer kan en je op het dieptepunt van je leven begeeft. Beide momenten, eind juni en eind december, zijn van die kantelpunten. Goed om daar bij stil te staan.

de bijbel open