Oproep tot gebed voor Afghaanse vluchtelingen

Geliefde broers en zussen in Christus,

Zoals u wellicht in de afgelopen weken op diverse manieren heeft vernomen is de situatie voor Afghaanse vluchtelingen in Nederland erg zorgelijk.

Informatie.

Op dit moment is Afghanistan officieel nog een veilig terugreisland, maar de vluchtelingen vrezen terecht voor hun leven bij uitzetting.
Een aantal van deze Afghaanse vluchtelingen, jongens van 17-20 jaar, wordt op dit moment opgevangen door christenen in Twente. Sommige jongens zijn op het AZC in Almelo, anderen logeren bij ons in onze gezinnen. De jongens bezoeken wekelijks erediensten in Almelo, Hengelo en Enschede en eens per maand bezoeken we samen met hen de dienst van ICF in Apeldoorn.
Daarnaast krijgen zij wekelijks les in de Nederlandse taal en wordt met hen Bijbelstudie gedaan

In de afgelopen weken is er veel angst en onrust ontstaan, omdat de IND op meerdere plaatsen jongens heeft opgepakt. Een aantal van hen is gelukkig weer vrij (voor nu). Maar 3 van hen, Sohrab, Mahdi en Aghil, zitten nog steeds vast in het detentiecentrum in Zeist. Er wordt heel veel voor de jongens gebeden, ze krijgen ook veel kaarten. Ze vertellen dat ze van beide heel blij worden, het helpt hen enorm! Gelukkig werd de uitzetting die voor deze week gepland stond, op het laatste moment afgeblazen. Er lopen nu spoedrechtzaken, er vindt ambtelijk overleg plaats op alle niveaus, en we blijven bidden en voor hen zorgen. Maar er is nog geen enkele garantie, ze zitten nog steeds vast en er zijn geen definitieve besluiten genomen.

In het recent, door het ministerie van Buitenlandse zaken afgegeven ambtsbericht, wordt gemeld dat Afghanistan op dit moment een onveilig terugreisland is. Ook de informatie die uit Kabul komt is zeer verontrustend. De jonge mannen die terugreizen zijn vanaf het moment dat ze het vliegtuig uitstappen hun leven niet meer zeker.
Alleen al het feit dat ze in ‘het Christelijke westen’ geweest zijn maakt ze tot een doelwit voor lokale groeperingen. Velen lukt het niet de stad te verlaten, laat staan terug te reizen naar de regio waar ze vandaan komen.
Daarnaast is het volstrekt kansloos om terug te reizen naar die regio, want familie, vrienden en kennissen zijn veelal gevlucht, vermoord of vermist. En zonder dit netwerk om zich heen, is het in Afghanistan onmogelijk een bestaan op te bouwen.

Tegelijkertijd pakt de IND jonge (zelfs minderjarige) vluchtelingen op om ze uit te zetten, terug naar Afghanistan. Deze vluchtelingen zijn GEVLUCHT; ze zijn niet wel voorbereid en met voorbedachte plannen afgereisd omdat ze ‘hun geluk elders wilden beproeven’. Deze vluchtelingen zijn GEVLUCHT omdat hun leven gevaar liep.

Oproep tot gebed.

Met deze brief willen wij u oproepen om in uw kerkdiensten en bijeenkomsten met uw gemeente te bidden voor deze jonge mannen. Dat God hen zijn Liefde laat merken, dat ze rust in hun angst mogen krijgen en dat ze in Nederland zullen mogen blijven.

We willen u ook vragen te bidden voor de staatssecretaris, Dhr. Harbers, voor de IND, voor Vluchtelingenwerk Nederland en alle andere betrokken instanties. Bid om wijsheid, om inzicht, om barmhartigheid en om goede beslissingen die passen bij een Nederland waarin we voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien.

Oproep tot het schrijven van brieven.

Inmiddels is, naast de enorme muur van gebed die we bouwen en het zoeken van de publiciteit, ook een oproep gedaan tot het schrijven van brieven aan de Staatssecretaris. Wij willen u vragen om binnen uw gemeente deze oproep door te sturen naar uw gemeenteleden. In de bijlage is een voorbeeld-brief opgenomen, maar het is iedere schrijver helemaal vrij om inhoud aan de brief te geven en alleen de adresgegevens over te nemen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen of kunnen we u op een andere manier helpen, dan horen we dat graag van u.

In volle verwachting dat God onze inspanning zal zegenen, maar vooral dat Hij voor de jonge Afghanen zal zorgen,

Namens de werkgroep Evangelie voor Vluchtelingen,

Annemieke Blok, Geert-Jan Bosch & Alie Dijkstra

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

de bijbel open