Reünie Greijdanus / Gomarus leeuwarden

Gomarus College Leeuwarden bestaat 50 jaar! En dat willen we vieren!

Ben je oud-leerling of oud-collega? Kom dan vrijdagavond 28 september naar de reünie van het Gomarus College Leeuwarden.
De reünie vindt plaats op onze nieuwe school, zodat je direct een kijkje kunt nemen in het prachtige nieuwe gebouw.

Vrijdag 28 september 2018
Officiële opening om 19.30 uur in de Kurioskerk, Julianalaan 38 in Leeuwarden.
Je kunt ook direct naar het Gomarus College gaan, Irenestraat 5 in Leeuwarden. Vanaf 20.00 uur is de school open.

We vragen een kleine bijdrage voor de reünie, namelijk €6,- per persoon. Je kunt je opgeven door het kopen van een ticket via de ticketshop (zie link onder artikel).

 

Uit den ouden doosch

22-08-1972

Greijdanusschool sinds vandaag in gebruik

LEEUWARDEN — Vandaag wordt de Prof. dr. S. Greijdanusschool voor mavo aan de Drachtsterweg in gebruik genomen. Directeur K. Krol kreeg gisteravond tijdens de offtciële opening in Het Knooppunt de sleutel overhandigd door de voorzitter van de Gereformeerde Schoolvereniging, de heer J. K. Wiegers, die hem op zijn beurt had ontvangen uit handen van wethouder van onderwijs Joop ten Brug. Volgens de heer Wiegers had men wel met enige spijt afscheid genomen van het gebouw op het Groot Schavernek, waar de school tijdelijk was gehuisvest. „Het was wel een oud gebouw, maar het lag centraal. En dat was belangrijk in verband met de functie van streekschool die de school heeft." zo zei hij.

De nieuwe school wilde de heer Wiegers liever niet zien als noodgebouw. „Laten wij het semi-permanent noemen. Dat spreekt ons erg aan. Het fundament is heel degelijk — het bestaat uit negentig palen, waarvan de laatste is geheid door. de directeur — terwijl de bovenbouw een tijdelijker karakter heeft. Dat is met het onderwijs net zo. Wij zien het als een symbool." Door ds. D. Deddens werd een schilderij onthuld van prof. dr. Greijdanus, naar wie de nieuwe school is genoemd.

Het schilderij is vervaardigd door D.van der Woude. Het krijgt een plaatsje in de gang van de school. Namens de aannemers bood de heer J. Dijkstra uit Damwoude de voorzitter een paar ge schenken aan voor de nieuwe school.
Door een druk op de bel zette de inspecteur de heer A. Petersen uit Sneek, de school in een zee van licht, waarna men het gebouw, dat bestaat uit vier les- en twee vaklokalen (voor natuurkunde en handenarbeid), een directeurskamer en een lerarenkamer, kon bezichtigen.

 

18-04-1980

Uitbreiding gereformeerde mavo Leeuwarden begonnen

(van onze correspondent) Donderdag 10 april werd de eerste paal geheid voorde uitbreiding van de Prof. dr. S. Greijdanusschool voor mavo te Leeuwarden. De "eerste klap" viel door de hand van de voorzitter van de Geref. schoolvereniging ter plaatse de heer J. Sierksma.

De uitbreiding van de school is een gevolg van het gestaag groeiend aantal leerlingen. Dat aantal is momenteel ruim 150. Hiervan komen 80 leerlingen uit de regio. Het relatief grote aantal leerlingen van buiten de stad was voor "Den Haag" een doorslaggevende factor vóór het vertenen van de bouwvergunning. Met ingang van de cursus 1980-1981 hoopt men de vier lokaliteiten die worden geplaatst door Verlaat's systeembouw te Uden, in gebruik te kunnen nemen.

Dat genoemde uitbreiding, die evenals het reeds bestaande gebouw semi-permanent van aard is, voor alle betrokkenen een reden tot blijdschap en dankbaarheid is, staat vast.

 

Greijdanus prijs23-6-1990: brugklassers van de Prof. dr. S. Greijdanusschool voor gereformeerd Mavo in Leeuwarden zijn voor de tweede keer in successie winnaar geworden in de jaarlijkse wedstrijd die verbonden is met het project 'ND in de klas. Hun krantepagina ontving als meest originele inzending de ND-wisseltrofee.

22-7-1990 Bekijk de winnende pagina