Registreer  

Livestream

Iedere zondag om 09:30 uur en om 16:30 wordt hier de dienst uitgezonden.

Kerktelefoon

Lukt het met de livestream niet goed? Luister dan de dienst mee via onderstaande knop.

Kerktelefoon

Komende zondag

ds. Sape Braaksma

(Datum: 25 februari 9:30 - 11:00)

VERKWISTEND:

dat lijkt Gods goedheid.

Hij krijgt vaak stank voor dank en toch gaat Hij ermee door.

En wij dan?

Lijken wij op onze Vader in de hemel?

Vergelden wij kwaad met goed?

 

Daarover gaat het as. zondagmorgen 25 februari in de Morgenster:

een 5G-dienst: over de eerste van de 5 G's van onze kernwaarden:

genade. N.a.v. Matteüs 5,43-48.

 

Hartelijk welkom om 9.30 aan het Vrijheidsplein 1, Leeuwarden!

ds. H.J.J. Pomp

(Datum: 25 februari 16:30 - 17:30)
Privacy instellingen

Selecteer 1 of meerdere keuzes.

Privé
Alleen voor jezelf zichtbaar
Kerkenraad
Zichtbaar voor Ouderlingen, Diakenen, KAB en jeugdouderlingen
Kerkelijk Bureau
Zichtbaar voor het kerkelijk bureau (Gerlof Elzinga)
Geregistreerd
Zichtbaar voor alle leden inclusief bovenstaande

Standaard staat alles op: zichtbaar voor geregistreerden.