Gereformeerde kerk vrijgemaakt Leeuwarden


Genade

We accepteren, waarderen en vergeven elkaar.

Gemeenschap

We zijn een familie en stimuleren elkaar tot geestelijke groei.

Gastvrij

Iedereen is welkom.

Geven

We geven royaal onze tijd, aandacht en middelen.

Getrouw

We zijn duidelijk in onze structuren en processen en trouw in ons handelen.

Genade

We accepteren, waarderen en vergeven elkaar.

Gemeenschap

We zijn een familie en stimuleren elkaar tot geestelijke groei.

Gastvrij

Iedereen is welkom.

Geven

We geven royaal onze tijd, aandacht en middelen.

Getrouw

We zijn duidelijk in onze structuren en processen en trouw in ons handelen.
Onze kernwaarden
ds. Jaap Verwey - Gedenkzondag
24 nov 9:30 - 11:00

De laatste jaren is de aandacht in de Morgenster voor het kerkelijk jaar toegenomen.
Behalve de vieringen van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, besteden we ook meer dan voorheen aandacht aan de periode van Advent en de 40-dagen tijd.

Dat geldt – nog – niet voor de afsluiting van het kerkelijk jaar.
In een toenemend aantal gemeenten krijgt één van de laatste zondagen van het kerkelijk jaar (het gaat om een zondag in november) invulling als Gedenkzondag: op deze zondag wordt stilgestaan bij de gemeen-teleden die zijn overleden in het voorbije jaar.
Dat doen we in de Morgenster tot nu toe in de dienst op Oudejaarsavond.

Op voorstel van één van de broers ouderlingen hebben we besloten ook in onze gemeente het kerkelijk jaar af te sluiten met een Gedenkzondag en op die zondag aandacht te geven aan de gemeenteleden die in het voorbije jaar zijn overleden.
Eén van de overwegingen daarbij is ook dat een dergelijke zondag de ruimte geeft nadrukkelijker (dan op Oudejaarsavond) stil te staan bij het sterven, rouwen, de dood, de christelijke hoop en Gods beloften. Ook kunnen we familieleden uitnodigen voor de dienst.
Het moment in november past zoals gezegd bij de start van het kerkelijk jaar in de vier Adventszondagen daarna.

Zo de HERE wil zullen we in 2019 de Gedenkzondag houden op 24 november.
We zijn met een aantal mensen en een dominee aan het brainstormen over de invulling van deze zondag dienst.
We hebben met elkaar gesproken over de liederen en de inhoud van de preek.

Ook gaan we familie leden uitnodigen om deze zondag mee te maken, en zijn bezig de adressen te verza-melen.
Namens de commissie:

ds. AC van der Wekken
24 nov 16:30 - 17:30
Komende zondag

Iedere zondag om 09:30 uur en om 16:30 uur

Sape Braaksma

Predikant

Sijgje Dijkstra

Kerkelijk werker

Klaas Heijman

Koster
Contact
24 nov
Kinder Bijbel Club groep 1,2,3
zondag 24 november 9:30 - 10:30

1 Samuel 6

De ark komt terug bij Israël

1 dec
Kinder Bijbel Club groep 4,5,6
zondag 01 december 9:30 - 10:30

1 Samuel 6

De ark komt terug bij Israël

Agenda