Skip to main content
07 januari 2023

Week van gebed | Doe goed, zoek recht

De Internationale Week van gebed voor eenheid 2023 in Leeuwarden

Ook dit jaar regelen de kerken in Leeuwarden met elkaar, dat er elke avond in de Week van gebed voor eenheid van 15-22 januari een gebedsuurtje georganiseerd wordt aan de hand van het thema van de gebedsweek. Dat is dit jaar: ‘Doe goed, zoek recht’. Hierover worden teksten gelezen en wordt op verschillende manieren gebeden voor de gebedsonderwerpen van die dag. De ervaring is, dat het zeer bemoedigend is om dit met mensen van verschillende kerken te doen. Het is daarom ook mooi om te zien, dat dit jaar in Leeuwarden de meeste kerken het gebedsuur ook samen voorbereiden met een kerk uit de buurt om zo te laten zien, dat ze echt verlangen naar het beleven van die eenheid in Christus. Elke avond is apart te bezoeken, maar u mag natuurlijk ook de hele week mee doen.

De gebedsuren zijn van 19:00-20:00 uur

15 Januari PKN Fonteinkerk Goudenregenstraat 77 i.s.m GKv Morgenster
16 Januari VEG Opstandingskerk Achter de Hoven 272  
17 Januari PKN Jacobijnerkerk Jacobijnerkerkhof 95 i.s.m RK Bonifatiuskerk
18 Januari PKN Kurioskerk Julianalaan 38 i.s.m. Baptistengemeente Parkkerk
19 Januari City Life Church Archipelweg 133  
20 Januari Leger des Heils Wollegaastdam 1 i.s.m. Real-life Church
21 Januari Vrij Evangelische Gemeente Zuidvliet 14  
22 Januari CGK Bethel Huizumerlaan 102 i.s.m. Familiekerk Ruach

 


Het materiaal voor de internationale Week van gebed voor eenheid 2023 werd dit jaar voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, n.a.v. Jesaja 1,17. De gruwelijke dood van George Floyd in Minnesota in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme worden aangekaart. Ook in de kerk. In het materiaal van dit jaar wordt dus gekeken naar de rol van de kerk in gerechtigheid en gebeden om eenheid.

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). Meer info op www.weekvangebed.nl

Oecumenische viering start gebedsweek Leeuwarden

Als start van de internationale week van gebed voor de eenheid (15-22 januari) zal een oecumenische dienst gehouden worden in de Bonifatiuskerk, waar pastor Germa Kamsma en dominee Jan Jaap Stegeman
samen voorgaan. Het thema is ‘Doe Goed, zoek recht’. De dienst op 15 januari begint om 11.00 uur.
Iedereen is welkom.

Wachten op God avonden in de week van gebed in Leeuwarden.

Kerk Overstag organiseert regelmatig Wachten op God-avonden in Garijp. Daarin wordt ruim de tijd en de rust genomen om met worshipliederen en stilte te wachten op wat God wil zeggen tot mensen persoonlijk.
Dit jaar hebben zij het initiatief genomen om in de internationale gebedsweek meerdere van deze avonden te organiseren op verschillende locaties. Twee daarvan zijn in Leeuwarden:

19 Januari Fonteinkerk Goudenregenstraat 77
21 Januari Stadskerk de Wijngaard Mr. P.J. Troelstraweg 147a

Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Iedereen is welkom. De entree is gratis.